Płatnośc i dostawa

Dokumentacja - analiza, przygotowanie, wdrożenie

  •  analiza umów, klauzul, dokumentów, w tym dokumentacji pracowniczej, stosowanych pod kątem zgodności z RODO;

  • analiza dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz dostosowanie jej do wymogów RODO i przepisów sektorowych;

  • sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO, w tym m.in.:
-rejestr czynności przetwarzania (art. 30 RODO),
-rejestr naruszeń (art. 33 ust. 5 RODO),
-politykę ochrony danych,
-instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
-wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
-wzór klauzul informacyjnych,
-wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych, (*jeżeli jest wymagany)
-wzór upoważnień do przetwarzania danych,

  • opracowywanie procedur wewnętrznych jak np. procedura obiegu dokumentów, procedura dot. udzielania informacji na temat przetwarzanych danych itp.;

 

  • opracowanie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, umów NDA, umów o zakazie konkurencji;

 

  • opracowanie regulaminów;

 

  • opracowanie zasad i kodeksów branżowych.

 

Podana cena dotyczy opłaty abonamentowej przy założeniu konkretnych parametrów współpracy

i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa a jedynie przykład.
Aby otrzymać wycenę dedykowaną dla Ciebie - Twojej organizacji, zapraszamy do kontaktu

marta[at]strava.com.pl
numer telefonu 697 697 392


400 zł
Dostawa i płatność
Message

Wyświetlenia: 529