O nas

Zespół Bezpieczeństwa STRAVA to grupa ekspertów – praktyków, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 
Usługi jakie Tobie proponujemy są poparte naszym wykształceniem, wieloletnią praktyką i ciągłym doskonaleniem warsztatu.

Nasz zespół tworzy ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i prawa administracyjnego z wieloletnim stażem pracy w jednostkach samorządowych.
Auditor wiodący systemu ISO 27001, który specjalizuje się w analizach ryzyk oraz tworzeniu i testowaniu planów awaryjnych i planów zachowania ciągłości działania.
Specjalista ds. ochrony obiektów i informacji niejawnych, który posiada uprawnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
Specjalista branży medycznej, który pełni funkcję IOD w wielu placówkach medycznych.
Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, różengo stopnia - do klauzuli Tajne i Poufne.

 

Lubimy działać - nie lubimy się przechwalać

SPRAWDŹ NAS W PRAKTYCE