Płatnośc i dostawa

Outsourcing IOD

1.    Przeprowadzanie cyklicznych audytów systemu ochrony danych osobowych oraz audytów doraźnych, w razie powzięcia wiadomości o incydencie ochrony danych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego incydentu zakończonych raportem i zestawem rekomendacji;


2.    Opracowanie i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych;


3.    Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja), a także rejestrów kategorii przetwarzania danych;


4.    Rozwijanie i utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizacje cyklicznych szkoleń;


5.    Udział w organizacji/ reorganizacji procesów pod kątem zgodności z przepisami ochronie danych osobowych;


6.    Tworzenie i opiniowanie klauzul, opiniowanie regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;


7.    Prowadzenie rejestru naruszeń i stałą obsługę naruszeń i incydentów ochrony danych osobowych;


8.    Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;


9.    Doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych;


10. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


11. Przygotowywanie procesu komunikacji/ odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

 

12. Bieżące wsparcie Państwa pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych;

 

13. Budowa i/lub przebudowa procesów marketingowych;

 

14. Tworzenie lub przemodelowanie procesu zbierania baz danych (marketing);

 

Podana cena dotyczy opłaty abonamentowej przy założeniu konkretnych parametrów współpracy

i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa a jedynie przykład.

Aby otrzymać wycenę dedykowaną dla Ciebie - Twojej organizacji, zapraszamy do kontaktu

 

marta[at]strava.com.pl

numer telefonu 697 697 392


1300 zł
Dostawa i płatność
Message

Wyświetlenia: 529