Płatność PayPal

 1. Kliknij i kliknij Ustawienia,
 2. Wybierz Sprzedaż, 3. Zaznacz Włącz sprzedaż,
 4. Zaznacz dostępne metody dostawy i płatności lub
 5. Dodaj dostawę,
 6. Zaznacz dostępna i domyślna, wpisz nazwę, cenę, opis,
 7. Dodaj Dodatkowe informacje o dostawie i płatnościach,
 8. Kliknij Zapisz.
PayPal
 1. Kliknij Paypal, 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Dodaj Id klienta,
 4. Dodaj Secret,
 5. Kliknij Zapisz.

Jak uzyskać Secret od PayPal

 1. Wejdź na Panel Developera i zaloguj się swoimi danymi do konta PayPal,
 2. Przewiń stronę do sekcji REST API apps i kliknij przycisk Create App 3. Wpisz nazwę aplikacji np. „PayPal” i kliknij Create App 4. Po utworzeniu aplikacji przejdź do zakładki Live i skopiuj Client Id oraz Secret do konfiguracji PayPal SotebuyPowrót do strony głównej